ΣΟΦΡΑΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ & Β.ΤΖΕΛΛΑ 80  ,43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

69702 49405

ΟΒΕΛΙΞ

ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ,43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

24410 71552