ΑΡΜΟΝΙΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ, 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

24410 79994

ROMA PIZZA

Γ.ΜΠΟΤΣΗ 4, 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

24410 77310

PIAZZA DE LA FIAMMA

Γ.ΜΠΟΤΣΗ 4 (ΠΛΑΤ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ), 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

24410 21221

LA CAPRICCIOZA

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 84, 43100 Καρδίτσα

24410 75300

IL GUSTO

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 74 , 43100 Καρδίτσα

24410 80090