ΨΩΜΑΣ Α. ΣΤΕΡΓ.

421 00 Τρίκαλα Τρικάλων

2431024113