ΦΙΛΥΡΑ – ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 4 Κλειδιών – Παραδοσιακός Ξενώνας