ΦΙΛΙΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αληδρομίτης Σταμάτιος Ε.)