ΦΑΪ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ

421 00 Τρίκαλα Τρικάλων

2431550590