ΤΟ ΑΓΝΑΝΤΙ (Φιλίππου – Αλαουνη Βασιλική Α.) Ξενώνας