ΤΗΓΑΝΙΕΣ & ΣΧΑΡΕΣ

42100 Τρίκαλα Τρικάλων

24310 63954