ΤΕΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

42100 Τρίκαλα Τρικάλων

24310 61218