ΤΑΜΠΑΚΕΪΚΑ (Ταμπάκης Ευθύμιος Α.) Παραδοσιακός Ξενώνας – 3 Κλειδιών