“ΣΤΟΥ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ”

42100 Τρίκαλα Τρικάλων

69369 03207