ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ – ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΓΑΤΖΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΕ