ΣΚΑΜΝΙΕΣ- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

42100, Πηγή Τρικάλων

24310 61190