ΡΟΔΕΑ (Σέγγης Ιωάννης Σ.)

42100, Τρίκαλα Τρικάλων