ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΥ ΚΑΙΤΗ

42100 Τρίκαλα Τρικάλων

24310 42957