ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 42200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

69727 13861