Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ

42100 Τρίκαλα Τρικάλων

24313 03410