“Ο ΘΥΜΙΟΣ” ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

42100 Τρίκαλα Τρικάλων

24310 20362