ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

42100 Τρίκαλα Τρικάλων

24310 88002