ΜΥΡΤΙΛΛΟ – ΑΫΦΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (Αϋφαντής Χρήστος Γ.)