ΜΥΡΕΣΙΟΝ – ΒΟΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑ ΣΙΑ ΕΕ Παραδοσιακός Ξενώνας – 4 Κλειδιών