ΜΠΟΡΑ ΜΠΟΡΑ – ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

42100 Τρίκαλα Τρικάλων

24314 01303