ΜΠΑΛΤΟΥΝΑΣ Γ. ΒΑΣ. ΚΑΦΕ ΥΔΡΟΧΟΟΣ

421 00 Μεγαλοχώρι Τρικάλων

2431055095