ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

42200, Καλαμπάκα Τρικάλων

24320 77878