ΜΕΤΕΩΡΑ HOTEL

Πλουτάρχου 13, 422 00 Καλαμπάκα Τρικάλων

2432022367