ΜΕΣΟΧΩΡΙ – ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

42100 Τρίκαλα Τρικάλων

24310 85426