ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ Α.Ε.

421 00 Τρίκαλα Τρικάλων

2431077155