ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

42100 Τρίκαλα Τρικάλων

69775 80754