ΚΕΜΟΣ Σ. ΝΙΚΟΛ.

421 00 Σωτήρα Τρικάλων

2431029596