ΚΑΦΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

42100 Τρίκαλα Τρικάλων

24310 55289