ΚΑΣΤΡΙ HOTEL – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΣΤΡΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ