ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

42200, Καλαμπάκα Τρικάλων

24320 72210