ΚΑΛΛΙΣΤΩ (Πρώιας Νικόλαος Α.) Ξενώνας – 3 Κλειδιών