ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

42200 Αγία Τριάδα, Καλαμπάκα

24320-22309