ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

42100 Τρίκαλα Τρικάλων

69827 35430