ΙΡΙΣ (Νικολάου Κωνσταντίνος Ν.) Ξενώνας – 3 Κλειδιών