Η ΚΑΛΗ ΘΕΑ – ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΑΘ.

42100 Τρίκαλα Τρικάλων

24310 62108