ΕΤΕΚΑ – ΧΑΝΤΖΟΠΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΕ (Χαντζοπλάκης Απόστολος Α.)