ΕΝ ΛΑΡΙΣΗ (Μήλιος Ιωάννης Κ.)

Δωροθέου 1, Λάρισα, 41447, ΛΑΡΙΣΑΣ