ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Μπάτσης Αγησίλαος Χ.)

23ης Οκτωβρίου 36-38, Λάρισα, 41223, ΛΑΡΙΣΑΣ

2410551442