ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ – ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ ΕΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ