ΒΟΣΠΟΡΟΣ – Χ ΚΑΙ Ι ΜΠΙΣΙΛΚΑΣ ΟΕ

Απόλλωνος 1, Λάρισα, 41334, ΛΑΡΙΣΑΣ

2410613407