ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ Α.Π. – ΧΑΤΖΗ Σ ΙΩΑΝΝΑ

420 31 Οιχαλία (ή Νεοχώρι) Τρικάλων

2433031161