ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΝΑΟΥΜΙΔΗ – ΠΑΧΥΣ ΗΛΙΑΣ ΓΛΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΕ Παραδοσιακός Ξενώνας – 5 Κλειδιών