ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ