ΑΠ – ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΡΕΛΗΣ ΟΕ (Σακελλάρης Απόστολος Α.)