ΑΜΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ – ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΚΗΤΗ ΑΕ Παραδοσιακός Ξενώνας – 4 Κλειδιών